Антикорупційна діяльність підприємства

Комунальне підприємство «Жилкомсервіс» на підставі Закону України «Про запобігання корупції» №1700-VII від 14.102014 р.,згідно засад антикорупційної стратегії з метою дотримання вимог антикорупційного законодавства та запобігання корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією на підприємстві, повідомляє наступне.

В процесі утворення антикорупційного середовища в діяльності підприємства, в забезпеченні безумовного дотримання всіма працівниками та посадовими особами вимог та обмежень законодавства з питань запобігання та протидії корупції Комунальне підприємство «Жилкомсервіс» проголошує, що його працівники, посадові особи, керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом максимального несприйняття будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям (практикам).

Якщо Ви стали свідком або Вам стало відомо про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи інших неправомірних дій посадовими особами, працівниками КП «Жилкомсервіс», Ви можете повідомити про ці факти Уповноваженому з антикорупційної діяльності КП «Жилкомсервіс» по телефону - 067 674 15 64 або на адресу електронної пошти особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми - korupcijaSTOP@zhks.com.ua.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що повідомлення повинні бути джерелом достовірної інформації, фактичними даними про обставини правопорушення. В іншому випадку, повідомлення, які містять наклеп чи образи, дискредитацію посадових осіб та працівників підприємства, тягнуть за собою відповідальність, передбачену діючим законодавством України.